Privacybeleid

DEWAERHEIJT vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid kun je vinden hoe én welke gegevens er van jou worden worden verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die in dit privacybeleid worden genoemd.

Wie is DEWAERHEIJT

Dit privacybeleid is opgezet door Jeroen Dewaerheijt, eigenaar van DEWAERHEIJT (https://www.mylittlewindmill.com) gevestigd te Korenbloem 15, 3191 JC Hoogvliet.

Opdrachtgevers

Wanneer je klant bent bij DEWAERHEIJT worden naast de algemene bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer, website) ook de gegevens van contactpersonen bewaard. Het gaat hierbij om gegevens als voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een functie.

De gegevens van contactpersonen worden gebruikt om over offertes, lopende en afgeronde projecten met elkaar te kunnen communiceren. Bedrijfsgegevens die zijn gekoppeld aan officiële documenten waaronder offertes, contracten of facturen worden voor administratiedoeleinden langer bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens

De website https://www.mylittlewindmill.com verwerkt geen persoonsgegevens. Je hebt wel de mogelijkheid om mij via de telefoon of mail te benaderen voor een algemene vraag over de website, mijzelf of de diensten die ik aanbied. In dat geval zal ik jouw persoonsgegevens gebruiken om je een passende reactie te kunnen bieden. Je gegevens zullen worden verwijderd bij afronding van het contact.

Indien je contact opneemt voor een aanvraag voor een (eventuele) samenwerking dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je hierop een passende reactie te kunnen bieden en bewaard om op een later moment met je in contact te kunnen komen over (nieuwe) diensten die ik aanbied.

Websitebezoek en cookies

Mijn website maakt geen gebruik van cookies of trackers. Er blijven na een bezoek aan https://www.mylittlewindmill.com geen bestanden op je computer, laptop, tablet of smartphone achter en jouw surfgedrag wordt niet gevolgd.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens zullen alleen bij jouw goedkeuring, uiteraard ná overleg, worden gedeeld met een derde partij, wanneer deze partij een rol kan vervullen bij de realisatie van een opdracht.

Bedrijfsgegevens en gegevens van contactpersonen in facturen worden op grond van belastingwetgeving verwerkt door VAN HOUDT & PARTNERS, te Rhoon.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij simpele contactverzoeken via telefoon of e-mail worden de gegevens bewaard gedurende de tijd van het contact. Bij contact over projectaanvragen, offertes, lopende en afgeronde opdrachten worden jouw gegevens bewaard zolang dit relevant is. Bedrijfs- en persoonsgegevens in officiële documenten worden voor administratieve doeleinden of op grond van belastingwetgeving langer bewaard.

Beveiliging

Ik ga zorgvuldig om met jouw bedrijfs- en/of persoonsgegevens en neem passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot jouw gegevens tegen te gaan. Hiervoor probeer ik mijn website, mailbox en administratie optimaal te beveiligen. Deze website maakt gebruik van een SSL-certificaat, een geforceerde https-verbinding en diverse beveiligingsmaatregelen in de back-end. E-mail wordt vanuit mijn mailbox versleuteling verzonden en ontvangen tot aan de e-mailserver van de tegenpartij.

In het geval van een datalek bij mij of een betrokken derde partij zal ik de nodige autoriteiten daarover inlichten.

Vragen, inzage of correcties

Als je vragen hebt naar aanleiding van mijn privacybeleid, je wilt weten welke gegevens ik van jou heb opgeslagen of deze gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kun je daarover ten alle tijden contact met mij opnemen.

Bedrijfs- en persoonsgegevens die zijn opgenomen in administratieve documenten als offertes, contracten en facturen kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd.

Contact

Om contact op te nemen met mij op te nemen over jouw persoonsgegevens of over dit privacybeleid kun je bellen naar 06 – 12 444 801 of mailen naar jeroen@www.mylittlewindmill.com.

Aanpassingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is aangepast op de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. DEWAERHEIJT houdt zich het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te herzien of uit te breiden bij wijzigingen in mijn dienstverlening, aanpassingen aan deze website, andere regelgeving vanuit de wet of bij correcties.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018.